Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA's Podcast

Bài thơ "Máy bay" dành cho trẻ mầm non

October 05, 2022 LIPICA Season 1 Episode 4
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA's Podcast
Bài thơ "Máy bay" dành cho trẻ mầm non
Show Notes

Bài thơ: MÁY BAY
Tác giả: Phạm Hổ

Có cánh không vỗ cánh
Muốn bay, cần kêu to!
Muốn bay: chim sắt lớn
Có trái tim động cơ.
Khác ô tô, tàu hỏa
Máy bay không có còi
Đường bay thì sẵn đấy
Ngẩng nhìn nào có thấy
Chỉ xanh xanh bầu trời
Và bồng bềnh mây trôi
Mới nghênh ngang cao lớn
Giờ biến mất tăm hơi
Sài Gòn và Hà Nội!
Chỉ vài giờ đến nơi!
----------------------------
❤  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA
Vị trí 6, biệt thự 7, khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0358068699; 0989302151
Youtube: https://www.youtube.com/moncana
Fanpage: https://www.facebook.com/lipica.Xala 
Podcast: https://lipica.buzzsprout.com/

🔥   ÂN THÚY NGA
Youtube: https://www.youtube.com/anthuyngatv
Facebook: https://www.facebook.com/anthuynga/
Telegram: https://t.me/anthuynga 
Tiktok: https://www.tiktok.com/@an.thuy.nga 
https://twitter.com/anthuyngatv
Website: anthuynga.com 
Điện thoại: 0989302151 
Email: anthuynga@gmail.com

---------
❤ THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA
Vị trí 6, biệt thự 7, khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0358068699; 0989302151
Youtube: https://www.youtube.com/moncana
Fanpage: https://www.facebook.com/lipica.Xala
Podcast: https://lipica.buzzsprout.com/

🔥 ÂN THÚY NGA
Youtube: https://www.youtube.com/anthuyngatv
Facebook: https://www.facebook.com/anthuynga/
Telegram: https://t.me/anthuynga
Tiktok: https://www.tiktok.com/@an.thuy.nga
https://twitter.com/anthuyngatv
Website: anthuynga.com
Điện thoại: 0989302151
Email: anthuynga@gmail.com