Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA's Podcast

Các bài thơ cho trẻ tập nói

October 05, 2022 LIPICA
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA's Podcast
Các bài thơ cho trẻ tập nói
Show Notes

Các bài thơ cho trẻ tập nói 
1.  Con cua
2.  Con cá vàng
3.  Cái bát
4.  Đi dép
5.  Bà và cháu
6.  Bắp cải xanh
7.  Chú gà con
8.  Khăn nhỏ
9.  Quả thị
10.  Chú gà trống nhỏ
11.  Bé và mèo 
12. Cá ngủ ở đâu

---------
❤  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA
Vị trí 6, biệt thự 7, khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0358068699; 0989302151
Youtube: https://www.youtube.com/moncana
Fanpage: https://www.facebook.com/lipica.Xala 
Podcast: https://lipica.buzzsprout.com/

🔥   ÂN THÚY NGA
Youtube: https://www.youtube.com/anthuyngatv
Facebook: https://www.facebook.com/anthuynga/
Telegram: https://t.me/anthuynga 
Tiktok: https://www.tiktok.com/@an.thuy.nga 
https://twitter.com/anthuyngatv
Website: anthuynga.com 
Điện thoại: 0989302151 
Email: anthuynga@gmail.com

---------
❤ THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA
Vị trí 6, biệt thự 7, khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0358068699; 0989302151
Youtube: https://www.youtube.com/moncana
Fanpage: https://www.facebook.com/lipica.Xala
Podcast: https://lipica.buzzsprout.com/

🔥 ÂN THÚY NGA
Youtube: https://www.youtube.com/anthuyngatv
Facebook: https://www.facebook.com/anthuynga/
Telegram: https://t.me/anthuynga
Tiktok: https://www.tiktok.com/@an.thuy.nga
https://twitter.com/anthuyngatv
Website: anthuynga.com
Điện thoại: 0989302151
Email: anthuynga@gmail.com