Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA's Podcast

Chùm ca dao Việt Nam

October 07, 2022 LIPICA Season 1 Episode 7
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA's Podcast
Chùm ca dao Việt Nam
Show Notes

Chùm ca dao Việt Nam
1.       Con công hay múa

2.       Thương con ba ba

3.       Con vỏi con voi

4.       Con bê vàng

5.       Nghé ọ, nghé ơi

6.       Con gà cục tác, cục  te

7.       Con vịt, con vạc

8.       Mèo và ngựa 

9.       Đặc điểm của các con vật

10.   Ếch dưới ao

11.   Con kiến mà leo cành đa

12.   Con rùa

---------
❤  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA
Vị trí 6, biệt thự 7, khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0358068699; 0989302151
Youtube: https://www.youtube.com/moncana
Fanpage: https://www.facebook.com/lipica.Xala 
Podcast: https://lipica.buzzsprout.com/

🔥   ÂN THÚY NGA
Youtube: https://www.youtube.com/anthuyngatv
Facebook: https://www.facebook.com/anthuynga/
Telegram: https://t.me/anthuynga 
Tiktok: https://www.tiktok.com/@an.thuy.nga 
https://twitter.com/anthuyngatv
Website: anthuynga.com 
Điện thoại: 0989302151 
Email: anthuynga@gmail.com

---------
❤ THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA
Vị trí 6, biệt thự 7, khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0358068699; 0989302151
Youtube: https://www.youtube.com/moncana
Fanpage: https://www.facebook.com/lipica.Xala
Podcast: https://lipica.buzzsprout.com/

🔥 ÂN THÚY NGA
Youtube: https://www.youtube.com/anthuyngatv
Facebook: https://www.facebook.com/anthuynga/
Telegram: https://t.me/anthuynga
Tiktok: https://www.tiktok.com/@an.thuy.nga
https://twitter.com/anthuyngatv
Website: anthuynga.com
Điện thoại: 0989302151
Email: anthuynga@gmail.com