Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA's Podcast

Bài thơ "Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn"

October 07, 2022 LIPICA
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA's Podcast
Bài thơ "Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn"
Show Notes

Bài thơ: Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn
Tác giả: Lê Nhất Phương Hồng
Giọng đọc: Ân Thúy Nga

Lá vàng là bởi đất khô
Nhìn cây sửa đất Nhìn con sửa mình
Nuôi con nên dáng nên hình
Dưỡng con bằng trí bằng tình yêu thương.

Lời ru giai điệu Quê hương
Thanh âm lòng mẹ toả hương ngọt ngào
Tấm gương cha sống thế nào
Con soi để đến ngày sau nên người.

Phụng sự cống hiến cho đời
Hữu ích, tiến hoá kiếp người vẻ vang
Lợi danh phù phiếm chẳng màng
Thử thách không nản, bạc vàng không lay.

Câu ca mẹ gửi hôm nay
Nhắc cha nhở mẹ mỗi ngày nêu gương
Bạo lực tiềm thức còn vương
Chữa cho quá khứ, vết thương được lành.

Thương cho roi vọt sao đành
Dùng quà mua chuộc dỗ dành cũng sai
Học làm cha mẹ hỡi ai
Con ngày một lớn, chợt mai muộn rồi.

Chọn câu, chọn chữ, chọn lời
Gieo lòng con sẽ cả đời mang theo
Từng hạt tư tưởng được gieo
Xây nền tiềm thức, sẽ nghèo hay sang.

Thương con hơn cả ngàn vàng
Tuổi thơ là cả hành trang vào đời
Như con thuyền nhỏ ra khơi
Nhờ con ta thấy biển trời mênh mông.

Lời ru chứa cả non sông
Mẹ gửi trọn cả tấm lòng vô biên.

Lá vàng là bởi đất khô
Nhìn cây sửa đất Nhìn con sửa mình
Nuôi con nên dáng nên hình
Dưỡng con bằng trí bằng tình yêu thương.

Lời ru giai điệu Quê hương
Thanh âm lòng mẹ toả hương ngọt ngào
Tấm gương cha sống thế nào
Con soi để đến ngày sau nên người.

Phụng sự cống hiến cho đời
Hữu ích, tiến hoá kiếp người vẻ vang
Lợi danh phù phiếm chẳng màng
Thử thách không nản, bạc vàng không lay.

Câu ca mẹ gửi hôm nay
Nhắc cha nhở mẹ mỗi ngày nêu gương
Bạo lực tiềm thức còn vương
Chữa cho quá khứ, vết thương được lành.

Thương cho roi vọt sao đành
Dùng quà mua chuộc dỗ dành cũng sai
Học làm cha mẹ hỡi ai
Con ngày một lớn, chợt mai muộn rồi.

Chọn câu, chọn chữ, chọn lời
Gieo lòng con sẽ cả đời mang theo
Từng hạt tư tưởng được gieo
Xây nền tiềm thức, sẽ nghèo hay sang.

Thương con hơn cả ngàn vàng
Tuổi thơ là cả hành trang vào đời
Như con thuyền nhỏ ra khơi
Nhờ con ta thấy biển trời mênh mông.

Lời ru chứa cả non sông
Mẹ gửi trọn cả tấm lòng vô biên.

---------
❤  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA
Vị trí 6, biệt thự 7, khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0358068699; 0989302151
Youtube: https://www.youtube.com/moncana
Fanpage: https://www.facebook.com/lipica.Xala 
Podcast: https://lipica.buzzsprout.com/

🔥   ÂN THÚY NGA
Youtube: https://www.youtube.com/anthuyngatv
Facebook: https://www.facebook.com/anthuynga/
Telegram: https://t.me/anthuynga 
Tiktok: https://www.tiktok.com/@an.thuy.nga 
https://twitter.com/anthuyngatv
Website: anthuynga.com 
Điện thoại: 0989302151 
Email: anthuynga@gmail.com

#AnThuyNga #lipica

---------
❤ THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mầm non Ngọn Nến Hồng LIPICA
Vị trí 6, biệt thự 7, khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0358068699; 0989302151
Youtube: https://www.youtube.com/moncana
Fanpage: https://www.facebook.com/lipica.Xala
Podcast: https://lipica.buzzsprout.com/

🔥 ÂN THÚY NGA
Youtube: https://www.youtube.com/anthuyngatv
Facebook: https://www.facebook.com/anthuynga/
Telegram: https://t.me/anthuynga
Tiktok: https://www.tiktok.com/@an.thuy.nga
https://twitter.com/anthuyngatv
Website: anthuynga.com
Điện thoại: 0989302151
Email: anthuynga@gmail.com